1

  • 11
  • 1mail
  • 11

Sikkerhet/Hygiene

I Theresesgate tannlegekontor er alle våre pasienter behandlet under strenge sikkerhets- og hygienetiltak.

Her presenterer vi en liste med ofte stilte spørsmål angående sikkerhet og hygiene på vårt tannlegekontor.

NB! Dersom du har flere spørsmål eller trenger spesifikk informasjon om et bestemt emne, kan du kontakte oss her.

HYGIENE PÅ VÅR KLINIKK
STERILISERING AV INSTRUMENTER
FOREBYGGENDE TILTAK - SMITTEVERN
PASIENTVERN
RØNTGENHYGIENE
MUNNOPERASJONER
SVANGERSKAP
TANNBLEKING

FOREBYGGENDE TILTAK - SMITTEVERN

Hvordan oppdager dere at en pasient lider av en smittefarlig sykdom?HYGIENE PÅ VÅR KLINIKK

Alle våre førstegangspasienter fyller ut et helseopplysningsskjema som omfatter detaljert informasjon om pasientens nåværende og tidligere helsetilstand. Dette skjemaet er oppdatert årlig etter behov.

Er helseopplysningsskjemaet pålitelig?

Dette er et dokument som er i samsvar med norske lover. Det er pasientens plikt å angi oppriktige opplysninger. Allikevel tar vi ingen sjanser. For å kunne tilby trygg behandling til våre pasienter er alle våre kunder betraktet som ”potensielle bærere” av smittsomt element. Våre strenge hygienetiltak er i full bruk hos alle uansett.

Jeg vil ikke at mine helseopplysninger skal offentliggjøres.

Lov om helsepersonell i Norge forbyr offentliggjøring av helseinformasjon uten pasientens samtykke.

Har dere spesielle tiltak med ”høyrisikopasienter” for å hindre å smitte andre pasienter?HYGIENE PÅ VÅR KLINIKK

Pasienter som har angitt relevant informasjon, eller de vi mistenker kan være ”smittefarlige” behandle som alle andre pasienter i vår praksis. Smittede pasienter har samme krav på tannbehandling som den øvrige befolkningen. Allikevel er instrumentene brukt hos denne pasienten behandlet på spesiell måte. Disse instrumentene går gjennom spesiell kjemisk behandling (Dürr® produkter) før de steriliseres på konvensjonell måte. Alle arbeidsoverflater som var eller kunne ha vært i kontakt med denne pasienten behandles også med kjemisk vaskemiddel.

Er det mulig å bli smittet av tannlegen min?

Årlig helsekontroll er foretatt av vårt personell. Helsepersonell som er i hyppig kontakt med blod og saliva skal i tillegg vaksineres mot hepatitt. Til slutt er bruk av barriereteknikk effektive og miljøvennlige smitteforebyggende tiltak i samsvar med nasjonale og internasjonale tilrådinger. Her inngår bruk av briller, hansker, nese- og munnbind. Håndvask og bruk av desinfiserende midler er en forutsetning for at barrieretiltak skal fungere. Risikoen for å bli smittet av noen sykdom av tannlegen er minimal.

tannlegebislett.no © 2012 theresesgate 51 a, 0354 oslo TEL: 22464743