1

  • 11
  • 1mail
  • 11

Sikkerhet/Hygiene

I Theresesgate tannlegekontor er alle våre pasienter behandlet under strenge sikkerhets- og hygienetiltak.

Her presenterer vi en liste med ofte stilte spørsmål angående sikkerhet og hygiene på vårt tannlegekontor.

NB! Dersom du har flere spørsmål eller trenger spesifikk informasjon om et bestemt emne, kan du kontakte oss her.

HYGIENE PÅ VÅR KLINIKK
STERILISERING AV INSTRUMENTER
FOREBYGGENDE TILTAK - SMITTEVERN
PASIENTVERN
RØNTGENHYGIENE
MUNNOPERASJONER
SVANGERSKAP
TANNBLEKING

HYGIENE PÅ VÅR KLINIKK

HYGIENE PÅ VÅR KLINIKKHvordan rengjør dere instrumentene?

Alle makroskopiske elementer (plakk, vev, spytt, bloddråper, osv) er fjernet manuelt ved en prevaskrutine. Deretter er alle instrumentene renset i høy temperatur i oppvaskmaskinen (85º C i tre minutter) . Sorteringsfasen settes i gang og instrumentene skilles i forskjellige kategorier: bor, rotfyllingsutstyr, kirurgiske instrumenter, uspesifikke manuelle elementer og roterende apparater (turbiner, håndstykker og vinkelstykker). Noen instrumenter legges i spesielle kassetter, andre innpakkes individuelt og andre legges oppi større steriliseringsposer for instrumentsett. Autoklavesterilisering (i høyt vakuum ved 121 º C ) er neste steg. Roterende instrumenter steriliseres i et spesielt program ved systemet DAC Universal® og ikke-kirurgiske bor desinfiseres i ultralydbad.

NB! Instrumenter og utstyr som nyttes til kirurgiske inngrep og invasive prosedyrer (gjennomtregning av hud/slimhinne og sårkontakt) SKAL være sterile. Dreier det seg bare om kontakt med slimhinne, er det nok at gjenstandene er effektivt desinfisert. Instrumenter brukt ved invasiv behandling av pasienter med mistenkt eller bekreftet Creutzfeld-Jacob sykdom skal kasseres som smitteavfall og destrueres ved brenning.

Hyigieneplan Det odontologiske Universitetet i Bergen

Hva er forsjkellen mellom deres desinfisering- steriliseringsmetoder?

Noen desinfisering- steriliseringsprosedyrer kan skade enkelte instrumenters funksjonalitet. Bor blir sløve etter autoklavesterilisering og roterende instrumenters interne mekanismer vil ruste og ødelegges ved bruk av kjemikaler. Allikevel skal alle våre desinfisering/steriliseringstiltak destruere alle potensielt skadelige elementer som kunne være festet til våre daglige arbeidsverktøy.

Bruker dere engangsutstyr?

I vår praksis fins det et bredt spektre engangsbruksgjenstander. Servietter, spyttsugere, nål og spisser, kirurgiske hetter, kirurgiske blader, kofferdammer, røntgensensorbeskyttere, osv.

tannlegebislett.no © 2012 theresesgate 51 a, 0354 oslo TEL: 22464743